Projekt 12543 Avslutat Analys av möjligheter och begränsningar i området att förutsäga torktid för betong; Fas 1 - Förståelse av process och tillgängliga hjälpmedel.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målet för det aktuella projektet var att samla det svenska kunnandet om torkningsprocesser och förutsägelse av torktider för betong för att stärka den svenska byggbranschen. Detta har resulterat i att de som är beroende av att kunna förutsäga betongens torktider har tillgång till relevant information om vad en förutsägelse av en torktid för betong egentligen betyder samt kunna efterfråga all relevant information som behövs för att göra en tillräckligt säker förutsägelse av torktid för en betongkonstruktion.

Med detta som mål ges svaren på de första tio frågorna som formulerats i planen for projektet. Avsikten ar att ge svaren på ett sa pedagogiskt satt som möjligt med användare av beräkningsverktygen som målgrupp. En beskrivning som i en forskningsrapport normalt skulle göras matematiskt, kanske med en partiell differentialekvation, har därför har gjorts med förklarande bilder och diagram sa långt det varit möjligt. I vissa fall har detaljsvar krävt en matematisk beskrivning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Analys av möjligheter och begränsningar inom området att förutsäga torktid för betong - Fas 1 Försåelse av process och tillgängliga hjälpmedel", Lars-Olof Nilsson, Moistenginst AB (45 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare