Projekt 8101 Avslutat Robotar i byggbranschen - möjlighet och användningsområden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, startade 1987 ett projekt som syftade till att identifiera arbeten som bör förändras för att erhålla en bättre arbetsmiljö, intressantare arbetsuppgifter och bättre rekryteringsförutsättningar. Projektet fokuserade därefter på möjligheterna att åstadkomma dessa förändringar genom tillämpning av ny och för den svenska byggbranschen relativt oprövad teknik - i första hand robotteknik.

Projektet syftade till att samla och sprida kunskap. Detta är nu möjligt genom IAARC (The International Association for Automation and Robotics in Construction).
Antingen genom att delta í de årliga symposierna eller bevaka hemsidan www.iaarc.org där nyheter och den senaste forskningen inom området samlas. Dessutom har information från tidigare genomförda ISARC samlats och gjorts tillgängligt från den sidan. Informationen ger en bra bild av utvecklingen inom området.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Robotar i byggbranschen - Möjligheter och användningsområden", Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier (16 sidor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB BESAB
Projektledare