Projekt 10063 Avslutat Arbetsmiljö för asfaltpersonal - ergonomi

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet, som utförts i samarbete med Previa, FAS och SEKO, har arbetsmiljöförhållanden avseende ergonomi för asfaltpersonal kartlagts genom litteraturstudier, enkätundersökningar och fältstudier på arbetsplatser.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Arne Andersson