Projekt 14117 Pågående Hyperloop för ett hållbart transportsystem

Projekttid

Sammanfattning

Hyperloop kallas det ”femte transportsättet” en hybrid av tåg och flyg. Inom det europeiska standardiseringsorganet CEN/CENELEC - JTC20 utvecklas en standard för Hyperloop Systems där b.la. Trafikverket ingår. Denna studie kommer att undersöka vad de olika leverantörerna av ett system för hyperloopteknik erbjuder och hur de ser på kunskapsluckor, anläggningskostnader, driftskostnader, samhällsnyttor och Hyperloop ur ett livscykelperspektiv. Utfallet av studien kommer att bli en pusselbit av flera för att ställa om till en mer hållbar infrastruktur. Den undersökta tekniken och dess tillämpning skulle kunna bli en stor och omfattande affärsmöjlighet för svensk anläggningsindustri och samtidigt innebära stor samhällsnytta.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt