Projekt 11036 Avslutat Verifiering av alternativ pålningsmetod i känsliga områden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsåg att verifiera överföring av dragkrafter samt undersöka den tekniska livslängden för den så kallade soilexpålen. Omfattade fältförsök vid bro W710 på riksväg 70 vid Gylle, Borlänge. Samarbete med Vägverket, Swahn Anläggning AB samt Soilex AB.

Projektet har redovisats i rapporten "Alternativ pålning i känsliga områden", Johan Toreheim, Skanska, 9 sid jämte bilagor.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Jonas Toreheim