Projekt 14039 Pågående Passiv kylning av bostäder

Projekttid

Sammanfattning

Fördelar som kylning av bostäder kan ge måste vägas mot en ökad energianvändning och klimatpåverkan från bostäder. Det är viktigt att hitta lösningar som inte driver upp energi- och resursanvändningen för byggsektorn utan är ekologiskt hållbara. Detta projekt avser testa att använda frikyla från borrhål för att kyla bostäder i HSB Living lab via golvvärmesystemet. Denna tekniska lösning skulle kunna uppfylla både krav på att ge kylning och samtidigt ha en låg klimatpåverkan genom att utnyttja redan installerade system. Detta har även fördelen att inte kräva stora extra installations- eller driftkostnader.

I projektet kommer kyleffekt och funktion hos systemet utvärderas genom praktiska tester och mätningar kompletterat med simulering i IDA-ICE. Vidare kommer projektet att utvärdera den upplevda komforten både via mätningar och kvalitativa uppskattningar från boende och testgrupper.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare