Projekt 11065 Avslutat Självkompakterande betong utan byggfukt

Projekttid

Sammanfattning

Har syftat till att ge riktlinjer för val av lämpliga delmaterial, betongrecept och produktionssätt vid tillverkning av självkompakterande betong utan byggfukt. Detta har gjorts genom att undersöka betongens tidiga egenskaper, undersöka gjutbarheten hos kompakterande betong under produktion, den inre fuktutvecklingen samt undersöka orsakerna till variationer i fältgjuten betong i jämförelse med en normaltorkande betong gjuten med traditionell teknik. Samfinansiering med Formas. Samarbete med LTH.

Resultatet redovisas i rapporten "Plastisk krympning hos självkompakterande betong utan byggfukt" (60 s), Bertil Persson, LTH.

Projektansvarig
  • PEAB Sverige
Projektledare