Projekt 8081 Avslutat Ventilationssystem - analys av principer och metoder II (forts från 5022)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Fortsatta studier av samspelet mellan byggnad och alternativa ventilationssystem. Datorsimuleringar och praktiska fältförsök. Avses leda till en projekteringsvägledning för såväl nyinstallationer som uppgraderingar av äldre anläggningar. Samarbete med KTH och Föreningen V.

Projektansvarig
  • JM Byggnads AB
Projektledare
  • Anders Svensson