Projekt 11600 Avslutat Projekt Inre hamnen Sundsvall, Industrialiserat byggande med massivträ

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Linköpings Tekniska Högskola som syftade till att följa upp och vidareutveckla tidigare forskningsresultat i anknytning till träbyggande inom områdena industriellt byggande och leverantörssamverkan med utgångspunkt i ett verkligt byggprojekt. Projektet omfattade intervjuer med personer involverade i byggprojektet, deltagande observationer på byggarbetsplatsen och analys av dokumenterat material med anknytning till byggprojektet. Projektet utfördes i samarbete med LTU och Mitthögskolan. Samfinansiering med Byggkostnadsforum.

Redovisningen utgörs av rapporten "Inre hamnen, Sundsvall, Utvärdering av industrialiserat byggande", Anders Björnfot, LTU, rapporten "Inre hamnen, Sundsvall, Kommunikation i byggprocessen", Sunna Cigén, LTU, och en gemensam sammanfattning av rapporterna.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare