Projekt 12149 Avslutat Produktionsvänlig metodik för passivhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka effektiviteten och lönsamheten för passivhusproduktion samt minska felen genom att föreslå en metodik, baserat på industriellt tänkande, som redan i projekteringsstadiet av passivhus utformar lösningar som är anpassade för tillverkning och montage. Detta illustrerades även med ett exempel för att ytterligare tydliggöra metodiken.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktionsvänlig projektering av passivhus", Christina Claeson-Jonsson, NCC (17 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB / Staffan Hintze
Projektledare