Projekt 11070 Avslutat Kunskapsläget i byggbranschen inom området fuktsäkert byggande – enkätundersökning

Projekttid

Sammanfattning

Behovet av ytterligare kunskap, bättre och tydligare hjälpmedel samt andra förutsättningar för att gynna fuktsäkert byggande har kartlagts genom en enkätundersökning och uppföljande intervjuer.

Projektet, som bedrivits i samarbete med Sveriges Byggindustrier, LTH m fl, har redovisats i FoU-Västrapport 0205 Fuktsäkert byggande, enkätstudie om kunskapsläget, Jesper Arfvidsson och Eva Sikander, 31 sid inkl bilagor.

Projektansvarig
  • NCC Entreprenad
Projektledare