Projekt 10103 Avslutat Framtidens produktionsmiljö - vägen till ett industriellt platsbyggande, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att skapa en bättre arbetsmiljö samt skapa förutsättningar att utveckla byggandet ur ett process- och produktionsperspektiv. Syftet med delmoment C var att utnyttja kunskap om väderskydd erhållen i tidigare delmoment till att utveckla process och produktion i verkliga byggprojekt samt att utvärdera hur väderskyddet påverkar utförande, kostnad, tid, arbetsmiljö och kvalitet. Samarbete med Centrum för Management i Byggandet. Samfinansiering med Formas.

Redovisningen utgörs av FoU-Väst rapport 0604 "Väderskyddad produktion, Framtidens byggande", Bengt Larsson, Lars Söderlind (87 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare