Projekt 9099 Avslutat Korrosionsskyddande beläggningar på stålkonstruktioner i jord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att öka kunskaperna och få underlag för gemensamma dimensioneringsregler för stålpålar i jord försedda med olika förekommande korrosionsskydd. Har omfattat två delprojekt, reptålighet hos korrosionsskyddade pålar samt skyddsförmågan hos organiska beläggningar på stålkonstruktioner i jord. Samarbete med Statens geotekniska institut (SGI), Korrosionsinstitutet m fl.

Redovisningen utgörs av (1) Korrosionsskyddande beläggningar på stålpålar i jord - provning av reptålighet, Ulf Bergdahl och Roland Tränk, SGI 2005 (111 sid) samt (2) Undersökning av skyddsförmågan hos organiska beläggningar på stålkonstruktioner i jord - exponering i avjoniserat vatten och i saltlösning, Tor-Gunnar Vinka, Bror Sederholm och Jörgen Almqvist, KI rapport 2003:8 (92 sid).

Projektansvarig
  • NCC Teknik
Projektledare