Projekt 11081 Avslutat Farligt avfall på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie som avsåg att genom mätningar och intervjuer på ett antal bygg- och anläggningsarbetsplatser ta reda på det farliga avfallets storlek, sammansättning och väg från arbetsplats till slutligt omhändertagande. Baserat på resultaten skall ett förslag på hanteringssystem för byggsektorn utvecklas. Samarbete med FoU-Väst.

Projektet har redovisats i FoU-Väst-rapporten "Hur hanterar vi farligt avfall på byggarbetsplatser?" Bo Lannblad, Nadja Lindhe, 34 sid.

Projektansvarig
  • NCC Entreprenad
Projektledare
  • Bo Lannblad