Projekt 11263 Avslutat Undervisningsmaterial konstruktör/beräkningsingenjör stål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla ett nationellt material för undervisning av stålkonstruktörer/beräkningsingenjörer på en nivå motsvarande en avslutande fördjupning inom civilingenjörsutbildningarna V eller M. Samarbete med LTU, Chalmers, KTH, AvestaPolarit och SSAB Oxelösund. Samfinansiering med Björn Wahlströms fond, Vägverket, Banverket, SSAB med flera.

Redovisningen utgörs av undervisningsmaterial för stålbyggnadskonstruktörer i tolv moduler avsedda att användas vid tekniska högskolor.

Projektansvarig
  • Skanska Stålteknik AB
Projektledare