Projekt 11530 Avslutat Dimensionering av asfaltväg med lång livslängd

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet är att undersöka om asfaltbeläggningar kan dimensioneras för längre livslängder än de 20 år som dagens regelverk tillåter. Omfattar litteraturstudier, halvskaleförsök med så kallad Heavy Vehicle Simulator (HVS) samt fältförsök.

Robert Lundström, NCC Roads, har presenterat två rapporter om flexibla vägar med lång dimensionerande livslängd, dels en litteraturstudie (50 sid), dels ett förslag på provvägskonstruktioner (14 sid).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare