Projekt 11488 Avslutat Teknik för hållbarhet i 50-60-70-talens bostadsområden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftade till att ta fram förebilder för praktisk tillämpning vid förnyelse av bostadshus och -områden och att systematiskt ställa samman underlag för fortsatt utveckling av miljömässigt goda lösningar inom bygg- och bostadssektorn. Detta gjordes genom att lyfta fram tekniska lösningar som gett goda erfarenheter och klarlägga hur de fungerar vid olika lokala förutsättningar. Erfarenheterna hämtades från både större och mindre projekt, både från relativt vanliga åtgärder och från sådana av pilotfallskaraktär. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Teknik för hållbarhet i 50-, 60- och 70-talshus - Åtgärder för energieffektivisering med lönsamhetskalkyler", Bengt Bergqvist, Daniel Blomkvist, Fredrik Gränne och Joel Kronheffer, samtliga NCC (41 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare