Projekt 12525 Avslutat Sammanfogning och fixering av armering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett centralt delmoment vid produktion av armerade betongkonstruktioner är montering och sammanfogning/fixering av armeringen så att den hålls i läget fram tills betongen har härdat. Helt avgörande för detta delmoment är tekniken för sammanfogning av armeringen. Fixering av armering är en central punkt för prefabricering av armeringsenheter och industrialisering av produktionen. Syftet med detta projekt är att rationalisera armeringsarbetet genom att finna bättre metoder för sammanfogning och fixering av armering.

Rapporten presenterar olika metoder för fixering av armering och dess för- och nackdelar. De traditionella teknikerna najning och svets fungerar i många avseenden bra, men har sina respektive nackdelar. Dessa kan delvis övervinnas genom kompletterande tekniker och genom att de används i kombination med varandra. Två nya tekniker är limning och clips. Vi har ännu inte funnit exempel på tillämpning med lim, men det kan vara intressant att prova i framtiden. Plastclips fabrikat Kodi Klip har provats och befunnits ha vissa fördelar, speciellt jämfört med traditionella najmaskiner med tråd.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sammanfogning och fixering av armering, Steg 1: inventering av befintlig teknik", Per Kettil, Skanska (14 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare