Projekt 11477 Avslutat Slagna pålar i friktionsjord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa gemensamma riktlinjer för dimensionering och utförande av slagna friktionspålar. Dagens kunskap sammanfattades och redovisades i en rapport som gavs ut i Pålkommissionens regi. I denna ges även vägledning vid val av dimensioneringssätt, beräkningsmodeller och parametrar. Vidare ges rekommendationer för planering, kontroll och utförande av pålning. Samfinansiering med Pålkommissionen, Vägverket och Banverket.

Slutredovisningen utgörs av Pålkommisionens rapport 103 "Slagna friktionspålar", Gary Axelsson och Sadek Baker (103 sidor).


Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare