Projekt 5058 Avslutat Teknisk isolering - ett kompendium

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Isoleringsfirmornas Förening (IF) tog 1992 fram ett kompendium för Teknisk isolering (se SBUF informerar 93:5). Utvecklingen sedan dess har betytt att texten har behövt uppdateras på många punkter.
Kompendiet har tagits fram av Isoleringsfirmornas Förening med bidrag från SBUF och Swedisol.

Det nya kompendiet skiljer sig från det gamla bland annat genom att bygglagstiftningens olika punkter nu är insatta på respektive material och utförande.

Kompendiet är indelat i sex kapitel :
1. Värmeisolering. Värmetekniska begrepp, BBR 94, materialegenskaper, rörisolering, ventilationsisolering.
2. Brandisolering. Brandbelastning, brandförlopp, brandcell, brandtekniska byggnadsklasser, material, klassificering av byggnadsdelar, beklädnader, ytskikt, skydd mot brandspridning inom brandcell, ytskikt och beklädnad i utrymningsvägar, skydd mot uppkomst av brand.
3. Termisk isolering av kalla installationer. Värmeisolering, kylisolering. Värmeflöde, fuktflöde. Varför isolera? Daggpunkt, värmekonduktivitet, torr eller våt isolering. Begränsa fuktflöde. Ångspärr, ångbroms. Diffusion, konvektion. Ångpermeabilitet, ånggenomgångsmotstånd. Fukt in och ut. Korrosion. Konstruktionsdetaljer, arbetsanvisningar.
4. Rationellt montage. Projektörens arbetsmiljöansvar. Planering, montagemetod och utrymmesbehov. Verktyg och upphängning.
5. Arbetsmiljöbestämmelser. Arbetsmiljölagen, mineralullsföreskrifterna. Cellmaterial.
6. Utrymmesbehov vid brandisolering av rör och kanaler. Tio exempel med mått: skivisolering, nätmatta, cirkulära konstruktioner, enstaka kanal.