Projekt 13946 Avslutat Hantering av sulfidjordar/ Management of sulfide soils (Moss 2)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För en miljö- och resurseffektiv hantering av schaktad sulfidjord är det viktigt
att redan i ett tidigt planeringsskede identifiera olika typer av sulfidjordar och att planera för hanteringen och avsättningen. Vissa jordar kan då friklassas och skiljas ut på grund eftersom de inte försurar yt- och grundvatten.

Genom att planera tidigare och hantera sulfidjordar mer selektivt utifrån deras försurningspotential kan transportbehovet reduceras, CO2-utsläppen reduceras och kostnader i bygg- och anläggningsprojektet sparas.

Inom projektet Moss har ett digitalt verktyg utvecklats som förenklar klassificeringen av sulfidjordar. Detta verktyg finns tillgängligt på (http://68.183.223.77:5000/ på optimass.se/)

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare