Projekt 12109 Avslutat Bygghandlingar 90 Del 7, utgåva 2

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en ny utgåva av Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Mark. Målet var att komma närmare ett gemensamt sätt att klassificera, koda och redovisa information om mark och anläggningar, användbart genom hela kedjan kartering - inmätning - planering - projektering - byggande - förvaltning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Jan Johansson
Projektledare
Relaterade projekt