Projekt 12458 Avslutat Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdetaljer

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt syftade till att åstadkomma en kunskapsbank i bokform med ritningsexempel på tids­typiska byggnadsdetaljer exteriört och interiört i flerbostadshus från 1880-talet till 2010.
Detta ger möjlighet att, i större utsträckning än idag, basera den praktiska, handfasta hanteringen av bostadsbeståndet, till exempel ROT-projekt, på fakta. Projektet vill bidra till att bevara kulturhistoriska värden i hela byggnadsbeståndet.

Slutredovisningen utgörs av boken "Tidstypiskt. Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980", Cecilia Björk och Laila Reppen (381 sidor). Boken försäljs genom Svensk Byggtjänst.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Region Öst
Projektledare