Projekt 11608 Avslutat 3-dimensionell PC-baserad ritningsläsning vid VVS montage

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om det är möjligt att höja effektiviteten i byggprocessen och minska risken för felmontage vid VVS-installationer genom att göra mer detaljerad information tillgänglig på byggarbetsplatsen. Omfattade delmomenten kartläggning av befintliga programvaror för ritning och konstruktion, design av koncept för informationsöverföring mellan konstruktör och montör samt informationsspridning till målgrupp. Utförs i samarbete med Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Högskolan i Borås.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare installation med digitala 3D-underlag".

Projektansvarig
  • Bravida
Projektledare