Projekt 12305 Avslutat Säkra lyft i den industrialiserade byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I den industrialiserade byggprocessen är prefabricerade betongelement en viktig komponent. Lyft av de enskilda elementen är ett viktigt och avgörande delmoment för hela byggprocessen. Lyftet skall vara säkert, enkelt och energieffektivt.

Fasadbetongväggar utformade som sandwichelement är särskilt komplicerade att hantera. Placeringen av lyftet görs normalt i innerskivan som förtjockats (minskad isolering) för att väggen inte skall hänga snett i transport- och montageskedet. Detta komplicerar förankringen av lyftet (risk för dåligt betong- och armeringsutförande) samt skapar köldbrygga (energiförlust i bruksskedet). Detta problem ökar än mer med framtidens tuffare energikrav som leder till att isoleringen i sandwichväggarna blir allt tjockare och som ett resultat av det en än mer förskjuten tyngdpunkt. Vidare, ju mer isolering en sandwichvägg har, desto större inverkan kommer en köldbrygga vid lyftanordningen ha på väggens U-värde.

För att effektivisera och säkra byggprocessen i dessa frågor krävs att befintliga lyftsystem kontinuerligt ses över och att utvecklingen aldrig stannar upp. För att minska byggnadens energiförluster måste köldbryggor elimineras.

Säkerheten inom byggindustrin har brister och 2009 gjorde Arbetsmiljöverket en utökad inspektion på lyft av betongelement. De senaste föreskrifterna om bygg- och anläggningsarbeten lägger stor vikt på lyftproblematiken vid prefabricerade betongstommar. AFS 2008:16.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Säkra lyft i den industrialiserade byggprocessen", Lars F Eriksson, Skanska (27 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare