Projekt 12835 Avslutat Bygg- och anläggningsprojektets ledarskap

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett relevant läromedel för utbildning i bygg-och anläggningsprojektets ledarskap. De huvudsakliga målgrupperna är högskolans ingenjörsutbildningar, och utbildningar inom yrkeshögskolan som rubriceras som "byggproduktionsledare", "byggingenjör produktion" och liknande.

Initiativet till projektet kom från diskussioner i den grupp av lärare som utbildar i produktionsrelaterade kurser inom högskoleingenjörsutbildningarna.

Läromedlet är i första hand avsett för utbildning i ämnet vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Dessutom kommer läromedlet att med fördel kunna användas vid bygg-och anläggningsföretagens interna ledarskapsutbildningar. Läromedlet kommer med en helhetssyn att belysa just "bygg- och anläggningsprojektets ledarskap" genom hela byggprocessen, men med fokus på byggprojektets genomförande och produktionsfas, vilket är viktigt för ökad produktivitet, lönsamhet, bra kvalitet och god miljö och arbetsmiljö.

Slutredovisningen utgörs av dels webbplatsen www.byggledarskap.se, dels rapporten "Bygg- och anläggningsprojektets ledarskap", Åke Tell, Akte-konsult (fem sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare