Projekt 12572 Avslutat En fundamental modell för asfaltbeläggningars vattenkänslighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid avdelningen för Väg- och banteknik, institutionen för Transportvetenskap, KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Det främsta syftet med denna avhandling var att leverera en praktisk tillämpbar förståelse för hur bitumen vidhäftar till sten, med och utan tillsats av Portlandcement, samt föreslå en ny testmetod för prediktering av vidhäftning mellan bitumen och sten.

Avsikten med denna projektet var att presentera ett koncept som baseras på fundamental växelverkan för förklaring av vidhäftning och vattenkänslighet hos asfalt. Många mineral- och stenegenskaper är tillgängliga på internet. Det gör det möjligt att på en teoretisk nivå beräkna vidhäftning mellan bitumen och sten. Kan man förstå hur ingående material påverkar egenskaperna i färdig asfalt kan också bättre affärsmässiga förutsättningar skapas för vägentreprenörer, vägkonsulter, installatörer och Trafikverket.

Slutreovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "A fundamental adhesion model for asphalt", Åsa Laurell Lyne, KTH (44 sidor, 7 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt