Projekt 2030 Avslutat Avloppsrör behandlade med epoxi

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Ett alternativ till stambyten i äldre byggnader är att belägga avloppsrören invändigt med epoxi. Syftet med projektet har varit att utveckla en metod för invändig beläggning och ge möjlighet att använda det befintliga avloppssystemet under ytterligare en trettioårsperiod.

Projektet har genomförts av DaKKI VVS AB med bidrag från SBUF.

En speciell renswire och ett slipverktyg har tagits fram. Efter försök med borstar som beläggningsverktyg konstruerades en roterande kärna med pålödda länkar som slungar epoximaterialet mot rörväggen. Tekniken för videofilmning har förbättrats genom att kamera och fiberljus kan monteras ihop med beläggningsverktyget. En särskild arbetsvagn med bl.a. en behållare för rengöringsvätska har utformats. Metodiken för beläggningsarbetet har utvecklats och produktionsanpassats för ett pilotprojekt med 27 lägenheter hos Habo Bostäder.

Statens provningsanstalt har medverkat med temperaturväxlingsprov och accelererad åldring av materialet. Rensningsprov med högtrycksspolning och rensmaskin har gjorts av Rena Rör Högtrycksteknik i Stockholm AB. Bygghälsan har mätt halter av metyletylketon vid epoxibehandling.

Epoxibeläggningen uppfattades ha god vidhäftning till gjutjärnsrör före och efter temperaturväxlingsprov. Mätningarna av exponering vid arbetet med epoxi och rengöringsmedel visar värden långt under tillåtna gränser.