Projekt 11049 Avslutat Förstärkning av betongkonstruktioner med avancerade kolfiberkompositer, speciellt förstärkning för tvärkraft

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bland publiceringarna i detta projekt märks doktorsavhandlingen "Carbon fibre reinforced polymers for strengthening of structural elements", Anders Carolin, Luleå Tekniska Universitet (178 sid). I sammanfattningen framhålls bl a att förstärkning av tvärbanebroarna i Stockholm med hjälp av kolfiber skulle varit svår att genomföra utan resultaten från detta projekt.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare