Projekt 13552 Avslutat Prognosstyrd dynamisk vägdrift FAS 3: Restsalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns behov att utveckla och anpassa restsaltmodeller till moderna vägväderprognoser för att kunna realisera beslutsstödsystem för vinterväghållnings kapacitet.

Restsaltmätningar har gjorts under tre vintersäsonger vid Testsite E18. Platsen valdes eftersom den är utrustad med flera olika sensorer, monterade över, bredvid och i vägen. Salt mättes var trettionde centimeter tvärs över vägens två körfält. Av 9 mätningar var det bara 5 tillfällen med salt varav två av dem saltades enbart för våra mätningar, kvar var tre mätningar med vinterförhållanden. Alla mätningar som gjordes jämfördes med sensorer monterade på testplatsen för att jämföra hur väl en sensor representerar vägytan. En av lärdomarna från detta projekt är att aldrig underskatta kvaliteten på fältmätningar för att veta vad dina sensorer berättar och inte lita på vintervädret, det blir aldrig som du vill och att det behövs många upprepade mätningar för att fånga hur länge det finns salt kvar på vägen vid olika vädertillfällen.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt