Projekt 14403 Pågående Elektrifierad schaktbil på öppen marknad i strategisk elektrifieringsnod

Projekttid

Sammanfattning

Projektet är en fortsättning på SBUF-projektet "Elektrifieringsplan för masstransporter i Stockholms län", och strävar efter att ta steg för att realisera den branschgemensamma potential gällande elektrifiering av tunga schakt- och anläggningstransporter som där identifierats. Projektet tar steg emot att realisera en av de 14 strategiska områden - elektrifieringsnoder - som identifierats i föregångsprojektet, i Södertälje. Projektet syftar även till att fylla de kunskapsluckor som fortfarande råder gällande forskning och praktisk erfarenhet kring elektrifiering av tunga transporter inom entreprenadsektorn, speciellt för schaktbilar som opererar på den öppna marknaden.

Genomförandet av projektet kommer att innefatta flera arbetspaket, inklusive simulering av nuvarande körmönster och optimerad ruttplanering, produktionsanalys och logistikplanering, inkludering av förarperspektiv och trafikplanerarperspektiv, samt att ta fram en detaljerad genomförandeplan för en kommande skarp demonstration.

Genom samarbete med olika partners från hela värdekedjan och genomförande av intervjuer och workshops, kommer projektet att utveckla en genomförbar demonstrationsplan samt bidra med kunskap utifrån praktisk verksamhet gällande logistikupplägg och affärsförutsättningar för schaktbilar i öppen marknad, samt verksamhet som utgår från tilltänkt elektrifieringsnod. Projektet drivs av Foria och leds av Ecoloop, övriga projektparter är Scania, Peab, Skanska, Trafikverket och ABT bolagen.

Projektansvarig
  • Foria AB
Projektledare