Projekt 8085 Avslutat Lastoberoende sprickbildning - effekt av gjutfogar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Skapade förutsättningar för bättre modellering av gjutfogars beteende och därmed möjliggöra simulering av hur en eventuell glidning längs fogytor påverkar sprickrisk och behovet av sprickbegränsande åtgärder. Omfattade laboratorieförsök och teoretisk modellering av fallet gjutning av vägg mot tidigare gjuten platta. Ansluter till IPACS-projektet och projekt finansierade av Formas.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Gjutning av vägg på platta - Studier av sprickrisker orsakat av temperaturförloppet vid härdningen", Jan-Erik Jonassson, Kjell Wallin och Martin Nilsson, samtliga LTU (75 sidor och separat sammanfattning).

Projektansvarig
  • PEAB Öst
Projektledare