Projekt 10109 Avslutat Praktisk IT-användning för VVS-företag

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att visa olika IT-verktyg för VVS-företagens dagliga verksamhet och hur de kan användas i praktisk tillämpning.

Redovisningen utgörs av en PM, Praktisk IT-användning för VVS-företag, Thomas Helmerson 2004 (14 sid).

I rapporten redovisas bl a resultaten från en enkät till samtliga VVS-installatörernas medlemsföretag och filialer. Av de drygt 400 svaren framgår att VVS-företagen avsevärt förbättrat datakunskapen och ökat dataanvändningen.

Projektansvarig
  • VVS-I Service
Projektledare