Projekt 11697 Avslutat Bygg Bra Bostäder Billigare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftet var att ge en konkret vägledning till hur bostadsbyggande med mycket hög industrialiseringsgrad och låga kostnader skall fånga upp kundkrav. Projektet identifierade det unika i nordiska bostäder och kombinerade det med den industrialiserade processen/tekniken och ledde fram till beskrivning av en ny design- och projekteringsprocess med värdeflöde, nya aktörer, ändrade hållpunkter och förslag till detaljer. Samarbete med IVF och White.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "4B ? Bygg Bra Bostäder Billigare, Ett samtal mellan arkitektur och
industrialisering" (Dan Engström, Marja Lundgren, Ola Nylander, Magnus Widfeldt).

Ett nystartat Formas-projekt skall resultera i en bok i ämnet, vilket planeras bli klart under 2008.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare