Projekt 12988 Avslutat Sveriges Bygguniversitet: En plattform för samverkan mellan universitet, samhälle och näringsliv inom samhällsbyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsverksamheter på Chalmers Tekniska Universitet (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Luleå Tekniska Universitet (LTU) som är knutna till utbildning av civilingenjörer Väg och Vatten, Samhällsbyggnad eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Samarbete ger bättre förutsättningar för gemensamma forskningsinsatser på både internationell och nationell nivå. Det operativa arbetet utförs huvudsakligen inom de temagrupper som inrättats och som arbetar under ledning av en temaledare.

Syftet med detta projekt var att bidra till att öka möjligheterna att fördjupa samverkan inom och mellan de olika temagrupperna, samt till samhälle och näringsliv. Huvudsakligen var ändamålet att ge utrymme för ett ökat engagemang hos temagrupperna att genomföra aktiviteter som utvecklar denna samverkan.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sveriges Bygguniversitet: En plattform för samverkan mellan universitet, samhälle och näringsliv inom samhällsbyggnad", Martin Nilsson, LTU (åtta sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare