Projekt 11940 Avslutat Beständiga undervattensgjutna kajkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att visa och sammanställa nyttan för aktörerna i branschen (materialleverantör, entreprenör och beställarna/förvaltare) genom att utreda, utveckla och föreslå förbättrade utförandemetoder vid gjutning av kajkonstruktioner. Detta leder fram till att man bättre kan uppnå förväntad teknisk livslängd genom bättre beständighet samt minskade underhållskostnader för förvaltaren. Vidare avsåg projektet att reducera kostnaderna vid utförandet genom användning av mer rationella produktionsmetoder med utnyttjande av UV-gjuten frostbeständig betongs specifika materialegenskaper.

Projektet genomfördes i anslutning till arbeten med en kajkonstruktion i Kv. Kojan, som är del av den nya stadsdelen Lindhagen på Kungholmen i Stockholm.

Samfinansiering med CBI och Exploateringskontoret, Stockholms Stad.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beständiga undervattengjutna kajkonstruktioner", Carsten Vogt och Franziska Baldy, bägge CBI Betonginstitutet, Hans Hedlund och David Pettersson, bägge Skanska, samt Kjell Wallin, Projektengagemang (56 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB