Projekt 10008 Avslutat Fuktpåverkan på material och materialkombinationer - en informationsskrift i serien "Fuktsäkerhet i byggnader"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Fukt påverkar många materials egenskaper och medverkar ofta till att bryta ned materialet. Skriften Fuktpåverkan på material, Lars-Olof Nilsson, LTH, beskriver detta och anger också var de kritiska fuktnivåerna ligger, dvs. den försöker kvantifiera fuktens påverkan dels på rena materialegenskaper, dels på olika typer av processer.

Skriften beställs genom Formas.

Skriften ingår i serien Fuktsäkerhet i byggnader, som sammanställts av Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Skriftserien bygger på tjugo års forskningsresultat och praktiska erfarenheter. Skrifterna riktar sig främst till yrkesverksamma inom byggbranschen och sammanfattar befintlig kunskap inom området.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare