Projekt 14330 Pågående Träunderlag och Beläggning för P-däck av KL-trä – Guideline och uppföljning

Projekttid

Sammanfattning

Ansökan avser år 2024/2025 och behandlar val av träkvalitet och ytskyddande beläggningssystem för träbjälklag i parkeringshus av KL-trä. Projektering, beskrivning, installation och underhåll ingår. Projektet utgör en fortsättning på SBUF-projekt 13793 ”Beläggningssystem för parkeringsdäck av trä” och SBUF-projekt 14055 ”Beläggningssystem för parkeringsdäck av trä Etapp II” som har genomförts under 2020-2022 och avrapporterats till SBUF. Resultat, ny kunskap och erfarenheter från dessa två tidigare projekt samt tekniskt nya systemförslag kommer att ingå i den guideline som tas fram i den aktuella här presenterade tredje delen av projektet som helhet. Som en ytterligare teknisk nyhet och innovation ingår även framtagandet av specificerade rekommendationer/krav på det trädäck som ska ytskyddas med beläggningssystem. Projektet har därför utökats med expertis inom Svenskt Trä som representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Även fuktmätning i p-däcket ingår. Med denna etapp avslutas utvecklingsarbetet/-projekten om beläggningssystem för parkeringsdäck av trä.

Projektansvarig
  • DAB Group AB
Projektledare