Projekt 11382 Avslutat Fuktmätning i betonggolv med ingjuten golvvärme. Etapp 2.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att upprätta en metod för RF-mätning som möjliggör styrning och kontroll av att byggfukten torkas ut i erforderlig omfattning i betonggolv med ingjuten golvvärme. Ett antal kontrollerade laboratorieförsök genomförades vid Lunds Tekniska Högskola. Resultatet av dessa försök implementerades i systemet RBK-Auktoriserad fuktkontrollant betongkonstruktioner, sammanställdes till ett kortfattat dokument med praktiska råd angående uttorkning av byggfukt i betonggolv med golvvärme samt presenterades i AMA-nytt. Samarbete med Sveriges Byggindustrier och LTH.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare