Projekt 11729 Avslutat Byggnadsarbetarnas deltagande i planeringen - ett praktikfall i Malmö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att utforma en modell för genomförande av s k integrerad planering genom uppföljning av byggprojektet Concordia i Malmö. Projektet visar att denna typ av integrerad planering ger bättre klimat på arbetsplatsen, bättre samarbete mellan olika kategorier av yrkesarbetare på byggplatsen, hög kvalitet samt god ekonomi för byggprojektet.

Projektet är dokumenterat i rapporten Concordia - försök med integrerad planering, Jan Söderberg, 2006 (49 sid). En sammanfattande information finns också.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare