Projekt 11429 Avslutat Ljudreduktion i HDF-bjälklag vid badrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Peab i Växjö har tillsammans med Starka i Kristianstad arbetat med att hitta kostnadseffektiva lösningar till stommar för bostäder, i samband med ett projekt i Älmhult. Framförallt har arbetet fokuserats på bjälklagslösningar med HDF-plattor. De är jämfört med platsbyggda bjälklag väsentligt mer kostnadseffektiva, men har tyvärr en sämre ljudreduktion.

I normalfall klarar HDF 265 med en beläggning av klinker inte ljudklass C, normal klass, utan speciella åtgärder. Vi får också problem med rördragningar mm i badrum, vilket oftast kräver försänkta tak i underliggande våning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ursparning för avloppsrör i håldäcksbjälklag - Sparar tid, utrymme och pengar" (5 s), Håkan Jönsson & Hans-Fredrik Helldahl.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare