Projekt 14064 Pågående Innovationsfrämjande affärsmodeller för hållbara byggprojekt

Projekttid

Sammanfattning

r att beställare och leverantör ska kunna samverkan och åstadkomma en hållbar utveckling tillsammans måste deras affärsmodeller också lira bra ihop. Projektet syftar till att genom multipla fallstudier studera hur beställarens innovationsfrämjande erbjudanden påverkar kraven på leverantören och dess egna affärsmodeller, ex. organisering, arbetssätt, innovation och styrning. Målet är att leverera en beskrivning över vilka effekter beställarens nya erbjudanden kan ha för leverantören samt ta fram förslag på hur leverantörens affärsmodeller behöver vara konfigurerade för att kunna svara upp mot beställarens nya agerande.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare