Projekt 14143 Pågående Klimatoptimerade betongbroar – geometri och material

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att etablera och genomföra konstruktionslösningar med optimerade geometrier som ger betydande materialbesparingar och val av rätt material som därmed utsläppsminskningar, men som samtidigt uppfyller erforderliga funktionskrav, och med en tillhörande produktionsmetodik som ger en bibehållen produktionskostnad.

Bedömt resultat är materialbesparingar, och därmed minskning av C02-utsläpp, av storleksordning 30-40% jämfört dagens standardlösningar, med bibehållen produktions- och livslängdskostnad.

För att nå ett snabbt genomförande avgränsas projektet till geometrier för betongbroar av kort- till medellång spännvidd (5-40 m), då dessa står för en betydande andel av brobeståndet, och även bedöms ha den största potentialen för material-/klimatbesparingar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare