Projekt 11653 Avslutat Mögelaktivitet i byggnadsmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom ramen för företagsforskarskolan Byggnaden och Innemiljön som syftade till att ta fram basdata till ett designverktyg med vars hjälp man kan jämföra mögeltillväxten i olika konstruktionsalternativ eller i olika delar av en konstruktion. Utförs i samarbete med Göteborgs Universitet. Samfinansiering med KK-stiftelsen.

Slutrapporten utgörs av doktoravhandlingen "Mould on building materials - a calorimetric study of fungal activity as a function of environmental", Yujing Li, Lunds universitet.

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare