Projekt 12493 Avslutat Målning med organisk eller oorganisk färg på betong.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Både vid nybyggnad och vid reparation förekommer omfattande målning av betong, särskilt med vit färg. Kvalitetskontrollen är begränsad. Färger baserade på organiska bindemedel (plast) används idag mest frekvent. Dessa färger är idag vattenspädbara och lätta att anbringa. Plastfilmen bildar en tunn skyddsfilm utanpå betongytan.

Det oorganiska alternativet till plastfärg är silikatfärg med vattenglas som bindemedel. Det finns idag också silikatfärger på marknaden som är lätta att använda. Silikatfärgerna har bättre förmåga att tränga in i betongens porer och bindas till betongen.

Studien syftade till att belysa fördelar och nackdelar med de två olika färgtyperna. Främst beaktades teknik och miljöfrågor. En översiktlig kostnadsjämförelse har genomförts. En lätttillgänglig anvisning för val av färg på valiga betongytor har tagits fram.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Målning med organisk eller oorganisk färg på betong", Christer Molin, BMG Christer Molin AB, och Tommy Ahlström, Tecab (21 sidor och 7 bilagor).

Projektansvarig
  • Tecab Ytskyddsprodukter AB
Projektledare