Projekt 11288 Avslutat Jämförelse av blandartyper för betongproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att systematiskt jämföra olika blandartyper för betongproduktion för att försöka kartlägga eventuella för- och nackdelar med respektive blandartyp. Målet var att bedöma vilken blandartyp som är lämplig för en speciell betongkvalitet, tillämpning och användning på arbetsplats. Samarbete med SKAKO A/S.

Projektet redovisas i rapporten Jämförelse av blandartyper för betongproduktion, Lutfi Ay, Skanska Teknik 2006-05-19 (10 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare