Projekt 13801 Avslutat Etablering av en testbädd för byggnadsintegrerad solel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet ”Etablering av en testbädd för byggnadsintegrerad solel” har RISE
undersökt behoven av en testbädd i Sverige genom intervjuer och workshops och
genom samlade erfarenheter från samtida projekt inom området solel i
bebyggelsen.
Sammanlagt finns erfarenheter från ett drygt 30-tal aktörer i lika många företag
eller organisationer samlade i projektet. Bland de intervjuade finns
solenergiföretag, byggföretag, byggprodukttillverkare, arkitektkontor och
fastighetsägare. Parallellt med denna undersökning har vi inventerat och
sammanställt resurser som undersökningen pekat på ett behov av

Projektansvarig
  • F.O. Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare