Projekt 4071 Avslutat Utveckling av skumasfaltteknik

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har syftat till att undersöka hur en så kallad remix-stabilisering med skumbitumen påverkar stabiliteten hos en väg. Arbetet har utförsta av Skanska Sverige AB i samarbete med Vägverket Region Mälardalen, NCC AB och Scandiaconsult AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sth AB
Projektledare
  • Henrik Sjöholm