Projekt 11308 Avslutat Fältmätning av RF i betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att förbättra kunskapen om hur temperaturvariationer i luft och betong påverkar RF-mätningar i fält. Har omfattat mätningar i fält och analyser i laboratorium.

Redovisningen utgörs av rapporten Fältmätning av RF i betong (31 s exkl bil), Magnus Åhs, Skanska Asfalt och Betong.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare