Projekt 11333 Avslutat It baserad produktionsstyrning av industrialiserat stombyggande med platsgjuten betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Forskning vid LTU som syftat till att undersöka hur bättre informationshantering kan effektivisera byggande med platsgjuten betong och i full skala pröva detta
genom att använda 3D modellering i produktmodeller, utveckla IT-verktyg för nya produktsmetoder och förbättra samordning mellan byggandets aktörer. Samarbete med Betongindustri AB, Sweco AB, University of Stanford i USA med flera.

Redovisningen utgörs av rapporten Modelling and Simulation of Cast in Place Concrete Constructions Using N-Dimensions, Rogier Jongeling, Mats Emborg, Martin Asp, Thomas Olofsson, LTU technical report 2005:18 (92 sid) samt en svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • JM
Projektledare